Zwiększanie efektywności działania funkcji IT z wykorzystaniem COBIT

Przesłanką dla rozwoju metodyki COBIT jest przeświadczenie o rosnącym znaczeniu informacji jako kluczowego zasobu organizacji oraz roli jaką pełni technologia w cyklu życia informacji. Metodyka COBIT ma być odpowiedzią na potrzebę osiągania korzyści biznesowych oraz sprawności operacyjnej, w tym optymalizacji kosztów usług IT, dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii.

Metodyka COBIT kładzie duży nacisk na kwestie utrzymania ryzyka związanego z IT na akceptowalnym poziomie przy równoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami, zobowiązaniami umownymi oraz politykami. Osią przewodnią COBIT jest kaskada celów od potrzeb interesariuszy poprzez cele organizacji, cele związane z IT aż do poziomu definiowanych metodyką czynników umożliwiających. Koncepcja czynników umożliwiających ma na celu skonkretyzowanie działań związanych z nadzorem nad technologiami informatycznymi w organizacji i zarządzania nimi tak, aby były one skuteczne i wpisywały się w zdefiniowane cele wyższego rzędu.

Softtutor Consulting realizuje usługi w zakresie audytu IT z wykorzystaniem metodyki COBIT. Więcej o COBIT i jego wykorzystaniu dla zwiększania efektywności działania funkcji IT znajdziecie w pełnym artykule w najnowszym wydaniu ITWiz.

Przeczytaj artykuł