Doradztwo IT

Doradztwo IT, ERP oraz BI, wybór dostawcy systemów ERP w Polsce oraz przetargi IT

Kategoria

Audyt IT

DORADZTWO IT – ZAKRES USŁUG

Doradztwo IT i rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach opracowaliśmy metodykę, która pozwala na dobór najefektywniejszego systemu informatycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klientów. Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów oferujemy doradztwo IT w zakresie doboru rozwiązań IT, pozwalające osiągnąć pełny potencjał współpracy między sferą biznesu a IT, na które składa się między innymi:

  • Analiza indywidualnych potrzeb funkcjonalnych,
  • Wsparcie w zaplanowaniu docelowego środowiska systemu w tym m.in. wybór BI, wybór ERP, wybór TMS, wybór EAM i wielu innych rozwiązań IT,
  • Pomoc w doborze strategii implementacji rozwiązania.

DORADZTWO IT

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Profesjonalna analiza wymagań funkcjonalnych do rozwiązań IT dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów oraz możliwość dostawców systemów ERP  w Polsce.

Zwiększenie efektywności realizowanych procesów biznesowych w całej organizacji oraz efektywne wsparcie transformacji przedsiębiorstwa.

Obniżenie potencjalnego ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych na etapie wyboru rozwiązania IT oraz wdrożenie systemu.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Modelowanie procesów biznesowych
Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

DORADZTWO IT
CASE STUDY

DORADZTWO IT

DLACZEGO WARTO?

Wdrożenie systemu IT to niewątpliwie trudne zadanie: mnogość systemów, skomplikowane modele licencjonowania oraz różni dostawcy systemów w Polsce wymagają od Zamawiających zastosowania odpowiedzialnego podejścia do realizacji wdrożenia systemu IT.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w naszej firmie opracowaliśmy metodykę, dzięki której wybór ERP, wybór BI czy innego rozwiązania IT staje się prostym zadaniem.

WYBÓR ERP

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Dostawcy systemów ERP w Polsce oferują dzisiaj wiele rozwiązań w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych. Doradztwo ERP oferowane przez naszą firmę pozwoli na:

  • określenie oczekiwań i koniecznych funkcjonalności do wdrożenia w ramach nowego systemu ERP,
  • przygotowanie profesjonalnego zapytania ofertowego w zakresie wdrożenia rozwiązania,
  • dokonanie przeglądu rynku rozwiązań IT oraz dostawców systemów ERP w Polsce i za granicą,
  • przeprowadzenie przetargu IT,
  • zawarcie bezpiecznej i korzystnej umowy wdrożeniowej z dostawcą systemu ERP.

Zastanawiasz się nad wyborem nowego rozwiązania ERP lub prowadzisz przetarg IT?
Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy raport w zakresie dobrych praktyk wdrażania systemów ERP dostępny na: Dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów ERP