Już w najnowszym Vademecum CRN zapis Okrągłego Stołu poświęconego sytuacji w obszarze zamówień publicznych IT. W trakcie spotkania postarano się zdiagnozować istniejące na rynku problemy oraz odszukać rozwiązania, które mogą pomóc w uniknięciu wcześniej popełnianych błędów....

Druga z 3-części cyklu felietonów Michała Wiatra o zamówieniach publicznych w grudniowym wydaniu ITWIZ, a w nim szereg przykładów jak daleko są w stanie posunąć się wykonawcy aby uzyskać zamówienie publiczne....

Pierwsza z 3-części nowego cyklu felietonów Michała Wiatra o zamówieniach publicznych w listopadowym wydaniu ITWIZ, a w nim m.in. wyjaśnienie popularności kryterium 100% ceny, przyczynach porażek projektów IT w administracji oraz powodach animozji pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami....

Softtutor Consulting zajął wysokie 18. miejsce wśród największych dostawców usług doradczych w 2013 roku oraz wysokie 30. miejsce na liście firm informatycznych o największym wzroście przychodów z IT w 2013 roku w rankingu Computerworld TOP 200....

W dniu 16.12 w ramach sesji Produkcja/dystrybucja energii elektrycznej poprowadzimy prelekcję pt. Zło konieczne czy źródło przewagi konkurencyjnej – jak zorganizować IT w dużych koncernach energetycznych przygotowaną w kontekście szerokich doświadczeń Softtutor z realizacji projektów doradczych dla podmiotów sektora energetycznego....

Przez wiele lat w budowaniu strategii IT stosowano klasyczne podejście dwutorowe: wsparcia obszarów biznesowych oraz optymalizacji obszaru i służb informatycznych. Przez wiele lat mówiono o konieczności powiązania strategii biznesowej i strategii informatyzacji. Co jednak jeśli zastosowanie narzędzi informatycznych odwraca porządek rzeczy i biznes w postaci,...

Urządzenia przenośne coraz skuteczniej konkurują o nasz czas, pośredniczą w dostarczaniu nam informacji i budząc apetyt na dostęp do nowych treści, stają się przedmiotem sentymentalnego wręcz przywiązania....

KZGW został wyróżniony w konkursie Zielony Laur 2012 za wdrożenie Systemu Informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK). Wdrożenie systemu zostało wykonane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Softtutor Consulting....

Projekt rozpoczynamy z przeświadczeniem nieuchronnej konfrontacji z dostawcą, a rękojmią naszego bezpieczeństwa ma być świetnie skonstruowana umowa. Na tle ograniczonego zaufania studiujemy metodyki w zakresie analizy systemowej i doskonalimy kompetencje w zakresie zarządzania projektem…...