Nasze spojrzenie na branżę – Finanse i ubezpieczenia

Sektor finansowy i ubezpieczeniowy w każdej gospodarce odgrywa kluczową rolę.
Z tego względu instytucje tego sektora stoją przed ciągłym wyzwaniem zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klienta, dostosowania specyfiki działania do zmieniających się dynamicznie regulacji prawnych, integracji procesów finansowo – ubezpieczeniowych, optymalizacji procesów sprzedaży, rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji oraz poszukiwania nowych sposobów dotarcia do Klientów.
Aby sprostać tym wyzwaniom niezbędne jest podążanie za najnowszymi trendami w

obszarze technologii informatycznych, które powinny wpisywać się w przyjętą strategię biznesową. Nowoczesne rozwiązania IT pozwalają zwiększać wydajność, obniżać koszty prowadzenia działalności oraz zapewniają ciągłą interakcję i wysoką jakość obsługi klientów. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, pomagamy dostarczać praktyczne i nowoczesne rozwiązania uwzględniając realne możliwości ich wdrożenia, zmieniające się otoczenie prawne oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw z obszaru finanse i ubezpieczenia.

INSPIRUJEMY DO ZMIAN

Dostosowujemy usługi do potrzeb naszych klientów.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej branży.

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania

Pomagamy organizacjom w optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania w celu zwiększenia wydajności prac programistycznych i jakości oprogramowania.

 

Efektywność IT

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje.

 

Usługowa organizacja IT

Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami.

 

CO ZYSKASZ?

Zobacz, co możesz osiągnąć współpracując z nami

Skuteczne wdrożenie nowych rozwiązań IT

Świadczymy usługi zapewnienia jakości i zarządzania projektem dla przedsięwzięć z zakresu wdrażania nowych technologii, które pozwolą Twojej organizacji na osiągnięcie wymiernych rezultatów i podniesienie jakości obsługi Klientów.

Osiągnięcie doskonałości procesów biznesowych

Wykorzystując sprawdzone narzędzia projektowe, pomagamy osiągnąć wymierne korzyści w obszarze optymalizacji procesów biznesowych polegające na skróceniu czasu realizacji procesów, oszczędnościach kosztów, uporządkowaniu działań, standaryzacji oraz eliminacji zbędnych czynności.

Wsparcie celów biznesowych narzędziami IT

Skutecznie wdrożone narzędzia IT mogą przełożyć się na znaczną redukcję kosztów związanych z rozbudową sieci oddziałów, obsługą klientów oraz przetwarzaniem dokumentacji. Z nami możesz osiągnąć założone cele biznesowe, przede wszystkim w obszarze wzrostu konkurencyjności, wsparcia procesu utrzymania klientów i pozyskania nowych.

Budowa standardów zarządzania projektami

Maksymalizujemy wartość płynącą ze skutecznego zarządzania projektami w organizacji. Pomagamy naszym Klientom wybrać, dostosować i wdrożyć najlepsze standardy w obszarze zarządzania projektami i portfolio projektów oraz zdefiniować odpowiednio role i odpowiedzialności projektowe.

Ciągle podejmujemy nowe wyzwania wykraczając poza schematy

Poznaj specyfikę naszej firmy

Zainteresowany? Chcielibyśmy usłyszeć o Twoim projekcie!