Zarządzanie projektami i wdrażanie systemu przez kierowników projektów IT
Kategoria

Zarządzanie projektami i wdrażanie systemu przez kierowników projektów IT

Zakres usług

W miarę jak systemy IT stały się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, projekty związane z ich wdrożeniem są coraz większe, dotykają większego zakresu operacji organizacji i stwarzają nowe zagrożenia, w przypadku gdy pojawiają się problemy. W celu dostosowania się do dynamicznych zmian dzisiejszego rynku przedsiębiorstwa muszą realizować wiele projektów jednocześnie, nie zapominając o dotychczasowych obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności podstawowej.
Nasz doświadczony zespół pomoże Ci przeprowadzić studium wykonalności projektu IT, aby móc realizować projekty na czas, w ramach założonego budżetu, kładąc nacisk na osiągnięcie zamierzonej wartości dodanej, i efektów spójnych z całościową strategią organizacji. Skutecznie panujemy nad technologią i zakresem przedsięwzięcia poprzez dostarczenie kompetencji kluczowych dla powodzenia projektu.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Bardzo często nakłady pracy przekraczają te planowane, co nie rzadko stawia organizację w obliczu niebezpieczeństwa. Z nami możesz to zmienić i zacząć dostarczać projekty IT na czas, w budżecie, uzyskując założoną wartość biznesową, uwzględniając przy tym wyniki studium wykonalności projektu IT.

Koncentrujemy się na zarządzaniu projektami z punktu widzenia strategii i interesariuszy, a nie wyłącznie na aspektach związanych z harmonogramem i budżetem. Budujemy efektywne zespoły projektowe, kierując ich motywację na realizację założonych celów projektowych.

Specjalizujemy się w wykorzystaniu wiodących praktyk w obszarze zarządzania projektami, obejmującymi krótkie cykle dostaw i rygorystyczne kontrole jakości. Zapewniamy usługi nadzoru projektów, zarządzania ryzykiem i komunikacją oraz niezwykłe doświadczenie.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

zarządzanie ryzykiem biznesowym
Zarządzaniem ryzykiem

Ryzyko jest integralną składową biznesu. Musi być zarządzane celem uniknięcia potencjalnych strat i uzyskania planowanych korzyści.

Nadzór wdrożenia ERP
Standardy zarządzania projektami

W ramach naszych usług w obszarze PMO wdrażamy standardy i metodyki zarządzania projektami w celu ujednolicenia podejścia organizacji do realizacji projektów oraz organizujemy biuro zarządzania projektami wraz z definicją ról i zakresu odpowiedzialności.

audyt i nadzór projektu IT
Zapewnianie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

EFEKTYWNIE ZARZĄDZAMY SWOIMI PROJEKTAMI

Zwiększamy efektywność zarządzania naszymi projektami korzystając z nowoczesnej aplikacji KeyPM. Z KeyPM mamy dostęp do stale aktualnych informacji o swoich projektach. Cały zespół projektowy działa w tym samym miejscu na tych samych plikach i ekranach, dzięki czemu każdy ma podgląd do bieżącej sytuacji projektowej. Wszyscy w jednym miejscu mogą monitorować, ustalać priorytety i aktualizować informacje o swoich zadaniach wraz z możliwością wysyłania informacji do współpracowników.

CASE STUDY