Nasze spojrzenie na branżę – Usługi

Przedsiębiorstwa branży usługowej zajmują się reklamą, doradztwem, projektowaniem, modą, edukacją, usługami dla żywności i higieny osobistej. Firmy usługowe koncentrują się na zwiększaniu zadowolenia i retencji klienta poprzez wdrożenie skalowalnego, powtarzalnego procesu dostarczania usług najwyższej jakości.
Branża usług będzie zawsze oparta o kapitał ludzki – przychody i zyski firm zależą od

przypisania ludzi o właściwych kompetencjach do stosownych projektów w odpowiednim czasie. W takich warunkach zastosowanie technologii może mieć ogromny wpływ na sukces organizacji.
Wykorzystując nasze doświadczenie oraz wyjątkowe zdolności analityczne możemy pomóc Ci w osiągnięciu doskonałości operacyjnej i wdrożeniu metod koncentracji na kliencie niezbędnych do osiągnięcia pozytywnych wyników biznesowych.

INSPIRUJEMY DO ZMIAN

Dostosowujemy usługi do potrzeb naszych klientów.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej branży.

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian.

 

Efektywność IT

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje.

 

Dobór rozwiązań IT

Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

 

CO ZYSKASZ?

Zobacz, co możesz osiągnąć współpracując z nami

Stworzenie właściwej strategii IT

Tworzymy solidną podstawę dla rozwoju organizacji z uwzlgędnieniem kluczowych przesłanek biznesowych poprzez tworzenie profesjonalnej strategii IT oraz architektury koroporacyjnej, a także określenie skutecznych metod ich wdrożenia. Świadczymy usługi zapewnienia jakości i zarządzania projektem dla wdrożenia kompleksowych rozwiązań IT mająych na celu zbudowanie silnych relacji z dostawcami, klientami, partnerami i pracownikami.

Optymalizacja procesów biznesowych

Projektujemy skalowalne, powtarzalne procesy, które pozwalają na szybsze dostarczanie wysokiej jakości usług, efektywne zarządzanie zasobami i talentami w relacji do zmieniającego się popytu, i poprawiamy komunikację w organizacji jednocześnie redukując koszty dostawy usług.

Koncentracja na kliencie

Pomagamy osiągnąć zwinność operacyjną celem zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów , przy równoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej I maksymalizacij wartości dla organizacji.

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej

Pomagamy osiągnąć wymierne korzyści w obszarze zwiększenia efektywności i skuteczności działania organizacji IT z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL, metod oceny dojrzałości procesów IT oraz benchmarkingu kosztów usług IT.

Ciągle podejmujemy nowe wyzwania wykraczając poza schematy

Poznaj specyfikę naszej firmy

Zainteresowany? Chcielibyśmy usłyszeć o Twoim projekcie!