Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom. Powszechne dzisiaj możliwości łączności między ludźmi, urządzeniami i firmami stwarzają zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Każdego dnia hakerzy pracują nad nowymi technikami dostępu do niejawnych danych, stanowiących istotne aktywo każdej organizacji.
W ramach projektów opracowujemy rozwiązania procesowe i organizacyjne zwiększające wartość biznesową i poziom bezpieczeństwa informacji. Nasze prace obejmują audyt systemów i infrastruktury IT, testy penetracyjne, identyfikację słabych stron oraz opracowanie propozycji rozwiązań ograniczających ryzyko ataku z zewnątrz lub wewnątrz organizacji.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Pomagamy doskonalić wszystkie aspekty ochrony informacji. Przygotowujemy plany ciągłości działania i procedury odzyskiwania danych w celu stworzenia skutecznych polityk bezpieczeństwa z uwzględnieniem technologii, ludzi i procesów organizacji.

Oceniamy funkcjonujące w organizacji zasady zarządzania uprawnieniami, podziału obowiązków i kontroli aplikacji celem poprawy procesów zarządzania bezpieczeństwem. Na tej podstawie opracowujemy i wdrażamy procedury w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Prowadzimy badania rynku rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają organizacji szybko reagować, identyfikować potencjalne wycieki danych , umożliwiają przywrócenie stanu z przed awarii i pozwalają na skuteczne wnioskowanie z incydentów .

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

Modelowanie danych

Chcąc wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą kompleksowo i w sposób zorganizowany podejść do zarządzania danymi.

CASE STUDY