Kategoria

Bezpieczeństwo i audyt IT

Zakres usług

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom. Powszechne dzisiaj możliwości łączności między ludźmi, urządzeniami i firmami stwarzają zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Każdego dnia hakerzy pracują nad nowymi technikami dostępu do niejawnych danych, stanowiących istotne aktywo każdej organizacji.
W ramach projektów bezpieczeństwa IT opracowujemy rozwiązania procesowe i organizacyjne zwiększające wartość biznesową i poziom bezpieczeństwa informacji. Nasze prace obejmują audyt bezpieczeństwa (audyt systemów i infrastruktury IT), testy penetracyjne, identyfikację słabych stron oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa IT zawierającego propozycje rozwiązań ograniczających ryzyko ataku z zewnątrz lub wewnątrz organizacji.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA IT

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Pomagamy doskonalić wszystkie aspekty ochrony informacji. Przygotowujemy politykę bezpieczeństwa IT, plany ciągłości działania i procedury odzyskiwania danych w celu stworzenia skutecznych polityk bezpieczeństwa z uwzględnieniem technologii, ludzi i procesów organizacji.

Oceniamy funkcjonujące w organizacji zasady zarządzania uprawnieniami, podziału obowiązków i kontroli aplikacji celem poprawy procesów zarządzania bezpieczeństwem poprzez przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa. Na tej podstawie opracowujemy i wdrażamy procedury w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Prowadzimy badania rynku rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, które pozwalają organizacji szybko reagować, identyfikować potencjalne wycieki danych , umożliwiają przywrócenie stanu z przed awarii i pozwalają na skuteczne wnioskowanie z incydentów .

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

bpmn modelowanie
Modelowanie danych

Chcąc wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą kompleksowo i w sposób zorganizowany podejść do zarządzania danymi.

CASE STUDY

BEZPIECZEŃSTWO IT

DLACZEGO WARTO?

Bezpieczeństwo IT to zespół zagadnień związanych z zapewnieniem integralności, poufności i dostępności informacji zawartych w systemach IT organizacji.
Dokumentem strategicznym pozwalającym na efektywne i kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem jest polityka bezpieczeństwa IT.
Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa Twojej organizacji i przygotujemy politykę bezpieczeństwa IT dzięki której:

  • zapewnisz spójność i kompletność reguł i procedur związanych z bezpieczeństwem IT,
  • określisz metody ochrony poszczególnych zasobów,
  • opiszesz proces przepływu danych w organizacji,
  • określisz możliwe rodzaje naruszenia bezpieczeństwa IT oraz scenariusze zabezpieczające ich występowaniu i inicjatywy pozwalające ich uniknąć w przyszłości.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dostarczającym tzw. Usługi kluczowe dla polskiej gospodarki, możemy zrealizować audyt bezpieczeństwa IT pod kątem zgodności z nową ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa KSC).

Skontaktuj się z nami już dziś i uniknij przewidzianych kar finansowych regulowanych art. 73 ustawy KSC.