Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Pomagamy organizacjom w optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania w celu zwiększenia wydajności prac programistycznych i jakości oprogramowania. Zakres naszych działań obejmuje badanie stosowanych przez organizację metod oraz narzędzi w zakresie inżynierii oprogramowania, a także produktów będących wynikiem prowadzonych przez naszych klientów projektów developerskich. Na tej podstawie identyfikujemy mocne i słabe strony procesu oraz potencjalne obszary wymagające poprawy.
Nasze kompetencje w zakresie stosowania metod pomiaru wielkości oprogramowania pozwalają nam skutecznie szacować koszty, pracochłonność oraz możliwe terminy realizacji dla złożonych projektów informatycznych i radzić sobie z potencjalnym wpływem zmian. Szeroko wykorzystujemy różne strategie testowania, które pomagają naszym klientom tworzyć i utrzymywać lepszy kod oprogramowania.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Nasze usługi pomogą Ci lepiej zrozumieć proces tworzenia oprogramowania w Twojej organizacji. Na podstawie przeprowadzonego audytu rekomendujemy metody i stosowne narzędzia w obszarze zarządzania i komunikacji w procesie wytwórczym oprogramowania, taka by zwiększyć wydajność pracy i poprawić jakość oprogramowania.

Nasza praca opiera się na międzynarodowych standardach w zakresie wymiarowania oprogramowania takich ISO / IEC 15504. Pozwalają one na rzetelne szacowanie, zarządzanie oraz tworzenie benchmarków dla procesu wytwórczego oraz wytworzonych aplikacji.

Wykorzystanie do pomiaru złożoności oprogramowania metody punktów funkcyjnych na podstawie IFPUG FPA lub COSMIC – FFP umożliwia dokładne tworzenie szacunków pracochłonności, właściwą ocenę ryzyka oraz doprecyzowanie zakresu projektu podlegającego potencjalnym negocjacjom, zanim zostaną podjęte ostateczne zobowiązania stron.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

audyt i nadzór projektu IT
Zapewnianie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

CASE STUDY