Modelowanie procesów biznesowych

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Kategoria

Architektura korporacyjna

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH – ZAKRES USŁUG

Modelowanie procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Usługa optymalizacji procesów biznesowych obejmuje:

  • odzwierciedlenie stanu aktualnego przepływu pracy oraz jego analizę celem wyeliminowania nieefektywności w procesie powstających na skutek zaszłości czy złych praktyk,
  • przygotowanie docelowego modelu procesów wraz z propozycją optymalizacji poszczególnych działań w procesie.

O sprawności procesów biznesowych w znacznym stopniu decyduje system informatyczny wspomagający zarządzanie. W związku z tym polityka zmian procesów biznesowych powinna być ściśle powiązana ze strategią rozwoju IT, w szczególności zaś architektury aplikacji.

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Kompleksowa wiedza o aktualnym stanie funkcjonowania organizacji wyrażona w postaci modelu procesów biznesowych zawierających informacje o nieefektywności i funkcjonujących wąskich gardłach.

Spojrzenie na firmę z perspektywy procesów biznesowych pozwalające na określenie ich właścicieli wraz z jasnym zdefiniowaniem zakresu odpowiedzialność za ich realizację.

Poprawa efektywności wynikająca z projektu modelowania procesów biznesowych w zakresie skrócenia czasu realizacji, oszczędności kosztów, uporządkowania działań oraz eliminacji zbędnych czynności.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

transformacja cyfrowa IT
Transformacja organizacji

W obecnych realiach biznesowych firmy muszą budować elastyczne struktury, stawiać czoła powszechnym zakłóceniom i szukać nowych możliwości stymulowania wzrostu.

Zarządzanie architekturą korporacyjną

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH
CASE STUDY

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

DLACZEGO WARTO?

Modelowanie procesów biznesowych pozwoli na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji dzięki zidentyfikowaniu wszystkich przepływów realizowanych działań oraz wprowadzeniu optymalizacji likwidujących wąskie gardła działalności.

Modelowanie procesów biznesowych ułatwi standaryzację i uporządkowanie realizowanych działań w organizacji. Dodatkowo modelowanie procesów biznesowych zgodnie z BPMN daje Ci możliwość natychmiastowego weryfikowania rezultatów poprzez przeprowadzanie symulacji na zaprojektowanych modelach.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN zapewni jednoznaczność opisu realizowanych działań w firmie. Modele procesów biznesowych zapisane z wykorzystaniem pojęć i postaci elementów graficznych zgodnych z notacją pozwoli na zrozumienie ich przez różne grupy odbiorców.

Modelowanie procesów biznesowych – niezależnie gdzie znajduje się Twoja firma pomożemy zamodelować działalnie Twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

DLACZEGO WARTO?

Kolejnym krokiem po modelowaniu procesów biznesowych powinna być ich optymalizacja:

Optymalizacja procesów biznesowych polega na wyeliminowaniu zidentyfikowanych, podczas modelowania procesów biznesowych, nieefektywności i wąskich gardeł w ich przebiegu.

Optymalizacja procesów biznesowych powinna mieć na celu w szczególności poprawę efektywności obecnych zasobów ludzkich, obniżenie kosztów działalności, skrócenie czasu obsługi danego procesu czy wdrożenie istotnych zmian organizacyjnych.

Optymalizacja procesów biznesowych poprzez przygotowanie map procesów w postaci to be zapewni przygotowanie rekomendowanych zmian w przebiegach procesów na poziomie stanowisk, procesów, wykorzystywanych narzędzi i systemów.

Optymalizacja procesów biznesowych – niezależnie gdzie znajduje się Twoja firma pomożemy zoptymalizować działalnie Twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym Działem Handlowym