audyt i nadzór projektu IT
Kategoria

Audyt i nadzór projektów IT

Zakres usług

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego. Niezależna pozycja i szerokie umiejętności realnej oceny sytuacji pozwalają nam na dostarczenie klientom szczerej i rzetelnej informacji o potencjalnych ryzykach IT i niezbędnych mechanizmach kontrolnych.
Świadczymy usługi w zakresie nadzoru wdrożenia systemów różnych klas jak ERP, Workflow, SCM, CRM, HR, a także systemów w obszarze zarządzania majątkiem, ryzykiem i zgodnością. Oferujemy wszelkie możliwe kompetencje niezbędne do realizacji audytu projektu wdrożeniowego w zakresie zarządzania projektami, utrzymania systemów, architektury rozwiązań i testowania.

KORZYŚCI WDROŻENIA NADZORU I AUDYTÓW IT

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Wspieramy duże projekty transformacji IT związane z wdrożeniem, konsolidacją lub zmianą kluczowych systemów ERP. Reprezentujemy interesy naszych klientów i umacniamy ich pozycję poprzez dostarczanie wszystkich niezbędnych kompetencji, ekspertyzę rynkową i doświadczenie płynące z projektów IT zakończonych sukcesem.

W ramach audytu projektu koncentrujemy się nie tylko na obszarze zarządzania projektem, ale także optymalizacji procesów biznesowych organizacji. Wspieramy się profesjonalnymi narzędziami do modelowania procesów ilustrując przebiegi z wykorzystaniem różnych notacji, przede wszystkim zaś BPMN.

Nasi doświadczeni konsultanci z certyfikatami ISTQB pomagają w przygotowaniu strategii testowania, planu testów, scenariuszy testowych, organizacji sesji testowania oraz w bezpośrednim testowaniu aplikacji.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Modelowanie procesów biznesowych
Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zarządzanie projektami

W miarę jak systemy IT stały się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, projekty związane z ich wdrożeniem są coraz większe, dotykają większego zakresu operacji organizacji i stwarzają nowe zagrożenia, w przypadku gdy pojawiają się problemy.

zarządzanie ryzykiem biznesowym
Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest integralną składową biznesu. Musi być zarządzane celem uniknięcia potencjalnych strat i uzyskania planowanych korzyści.

CASE STUDY

AUDYT PROJEKTU IT

DLACZEGO WARTO?

Celem projektu doradczego polegającego na przeprowadzeniu audytu projektu jest weryfikacja realizowanego projektu informatycznego prowadzonego w Twojej organizacji.
Przeprowadzony audyt IT pozwoli na osiągnięcie w szczególności następujących celów operacyjnych:

  • Systemowe wsparcie procesów biznesowych i ich organizacji,
  • Standaryzację rozwiązań IT,
  • Optymalizację przepływu informacji,
  • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu wspierającego działalność organizacji.

Proponujemy realizację audytu IT z wykorzystaniem metodyki COBIT – standardu opracowanego przez ISACA oraz IT Governance Institute, będącego zbiorem dobrych praktyk z zakresu IT Governance.
Spotkaj się z nami już dziś i powiedz o swoim projekcie Kontakt