Procesy IT

PROCESY IT

Kategoria

Ład informatyczny

PROCESY IT – ZAKRES USŁUG

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach opracowaliśmy metodykę, która pozwala na wybór najefektywniejszego oprogramowania ERP, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klientów. Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów oferujemy doradztwo w zakresie doboru rozwiązań IT, pozwalające osiągnąć pełny potencjał współpracy między sferą biznesu a IT, na które składa się między innymi:

  • Analiza indywidualnych potrzeb funkcjonalnych,
  • Wsparcie w zaplanowaniu docelowego środowiska systemu,
  • Pomoc w doborze strategii implementacji rozwiązania

PROCESY IT – KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Ocena dojrzałości procesów IT ujawnia jakich praktyk brakuje lub które z nich są niewystarczające oraz umożliwia ich wdrożenie lub poprawę w taki sposób aby zamierzone wyniki procesów mogły być osiągnięte.

Wyniki oceny dojrzałości procesów IT mogą być wykorzystywane zarówno do potrzeb wewnętrznych jak również zewnętrznych. Ocena pozwala porównać dojrzałość procesów IT organizacji na tle średniej w branży i w wyspecyfikowanym regionie.

W trakcie oceny dojrzałości procesów IT dajemy rekomendacje dotyczące uruchomienia inicjatyw w obszarze zmian struktury organizacyjnej oraz wsparcia procesów IT narzędziami klasy ITSM.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

procesy ITIL
Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami, dla których wymagane są osoby z odpowiednim zestawem kompetencji i zachowań.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

Zarządzanie architekturą

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

PROCESY IT – CASE STUDY