#Digital #Bezpieczeństwo w erze cyfryzacji

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED CYFROWYMI ZAGROŻENIAMI?

Współczesny cyfrowy świat niesie ze sobą nie tylko szanse, ale również zagrożenia, co sprawia, że zadbanie o bezpieczeństwo staje się koniecznością. W ramach naszych usług pomożemy opracować i wdrożyć strategiczny program cyberbezpieczeństwa dla Twojej organizacji.

Audyt bezpieczeństwa

Przeprowadzimy kompleksowy audyt bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Każdego dnia hakerzy pracują nad nowymi technikami dostępu do niejawnych danych stanowiących istotne aktywo każdej organizacji. W ramach projektów nasi certyfikowani specjaliści zweryfikują poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji oraz udzielą wytycznych pozwalających na jego zwiększenie.

Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa

Przygotujemy dla Ciebie analizę obecnych działań w zakresie bezpieczeństwa wraz z określeniem ich mocnych i słabych stron. Zorganizujemy i przeprowadzimy szereg testów bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne środowiska informatycznego. W ramach prac sprawdzimy skuteczność wykorzystywanych zabezpieczeń funkcjonujących w organizacji systemów informatycznych.

Weryfikacja zgodności bezpieczeństwa z regulacjami prawnymi

Zweryfikujemy prowadzone działania w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym w szczególności nowymi wytycznymi w zakresie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (tzw. RODO/GDPR). Opracujemy wytyczne, których przestrzeganie pozwoli na uniknięcie kar administracyjnych nałożonych na skutek złamania przepisów rozporządzenia.

POZNAJ KLUCZOWE KORZYŚCI

Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat stanu bezpieczeństwa w organizacji

Opracowanie skutecznych planów ciągłości działania i procedur bezpieczeństwa

Zapewnienie zgodności prowadzonych działań z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Zadbaj z nami o cyberbezpieczeństwo swojej firmy

Ataki hakerskie obecnie kosztują firmy już blisko 600 mld USD, czyli 0,8 proc. globalnego PKB – wynika z badania analityków firmy McAfee oraz CSIS. Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym i poznaj najnowsze zabezpieczenia przed cyfrowymi zagrożeniami.

GRUPA USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Audyt Informatyczny
AUDYT INFORMATYCZNY

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

BEZPIECZEŃSTWO IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

STRATEGIA IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.