procesy ITIL
Kategoria

Ład informatyczny – procesy ITIL

Zakres usług

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami, dla których wymagane są osoby z odpowiednim zestawem kompetencji i zachowań. Konieczne jest zaprojektowanie i wdrożenie procesów dostarczania usług, które powinny być wspierane przez odpowiednie struktury organizacyjne i narzędzia klasy ITSM , stanowiące niezbędną podstawę umożliwiającą skuteczne dostarczanie usług.
Naszą rolą w jest pomoc w optymalizacji funkcji IT celem dostarczania usług zgodnie z wymaganiami biznesowymi. W ramach projektów modelujemy, reorganizujemy i budujemy od podstaw organizację usługową IT z wykorzystaniem praktyk ładu korporacyjnego IT takich jak ITIL i COBIT, definiujemy wskaźniki KPI oraz opracowujemy katalog usług IT wraz z uzgodnieniem parametrów ich świadczenia i sposobu rozliczania kosztów ich realizacji, w postaci umów SLA.

KORZYŚCI WDROŻENIA PROCESÓW ITIL

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

W ramach prac oceniamy dojrzałość obecnych procesów IT, opracowujemy mapy procesów docelowych, definiujemy zakresy ról i odpowiedzialności oraz kluczowe wskaźniki efektywności realizowanych procesów, a także wspieramy we wdrożeniu zaprojektowanej organizacji procesowej tak aby podnieść efektowność operacyjną organizacji IT.

Definiujemy całościową wizję wsparcia procesów IT narzędziami informatycznymi w obszarze inwentaryzacji zasobów IT, automatyzacji i zarządzania realizacją procesów IT, zarządzania architekturą korporacyjną oraz procesem wytwórczym oprogramowania. Pomagamy w określeniu szczegółowych wymagań funkcjonalnych, a także w wyborze dostawców i wdrożeniu rozwiązań.

Zajmujemy się wypracowaniem zarówno wysokopoziomowego modelu obsługi informatycznej w organizacji, jak również działaniami operacyjnymi w obszarze definicji katalogu IT, parametrów SLA, mechanizmów rozliczeń wewnętrznych oraz optymalizacji procesów i strategii zakupów IT.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

Inżynieria oprogramowania

Pomagamy organizacjom w optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania w celu zwiększenia wydajności prac programistycznych i jakości oprogramowania.

CASE STUDY