Nasze spojrzenie na branżę – Energia & Utilities

Przedsiębiorstwa sektora energetyki i użyteczności publicznej stoją przed wyzwaniem ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, obniżania kosztów eksploatacji oraz utrzymania niezawodności i bezpieczeństwa systemu energetycznego przy równoległej konieczności operowania na dużych zbiorach danych jako konsekwencji powszechnego wykorzystania technologii informatycznych. Z tego względu konieczne jest opracowanie nowych

metod wykorzystania narzędzi IT, które w większym stopniu niż kiedykolwiek powinny stanowić integralną cześć projektów biznesowych, struktur organizacyjnych, praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem i jego procesów.
W ramach naszych projektów pomagamy klientom sprostać pojawiającym się zmianom i wynikającym z nich wyzwaniom, oferując głębokie doświadczenie branżowe w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania projektami oraz doskonałości operacyjnej.

INSPIRUJEMY DO ZMIAN

Dostosowujemy usługi do potrzeb naszych klientów.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej branży.

Efektywność IT

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje.

 

Standardy zarządzania projektami

Standardy zarządzania projektami

W ramach naszych usług w obszarze PMO wdrażamy standardy i metodyki zarządzania projektami w celu ujednolicenia podejścia organizacji do realizacji projektów.

 

Usługowa organizacja IT

Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami.

 

CO ZYSKASZ?

Zobacz, co możesz osiągnąć współpracując z nami

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej

Pomagamy osiągnąć wymierne korzyści w obszarze zwiększenia efektywności i skuteczności działania organizacji IT z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL, metod oceny dojrzałości procesów IT oraz benchmarkingu kosztów usług IT.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Pomagamy w obszarze oceny I zarządzania ryzykiem IT oraz zapewniamy ochronę krytycznych zasobów i danych z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa IT, planowania ciągłości biznesowej, bezpieczeństwa informacji i zarządzania incydentami.

Skuteczne wdrożenia nowych technologii

Świadczymy usługi zapewnienia jakości i zarządzania projektem dla przedsięwzięć z zakresu wdrażania nowych technologii, które pozwolą Twojej organizacji osiągnięcie zamierzonych celów, wymiernych rezultatów i ograniczenie ryzyka inwestycji.

Transformacja organizacji

Pomagamy zarządzać transformacją przedsiębiorstw, projektujemy architekturę korporacyjną i skutecznie wdrażamy procedury zarządzania ładem architektonicznym. Nasz wykwalifikowany zespół ekspertów posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania procesem transformacji we wszystkich domenach architektury korporacyjnej, od biznesowej, poprzez warstwę aplikacji I danych oraz infrastruktury.

Ciągle podejmujemy nowe wyzwania wykraczając poza schematy

Poznaj specyfikę naszej firmy

Zainteresowany? Chcielibyśmy usłyszeć o Twoim projekcie!