Nasze spojrzenie na branżę – Administracji

Wszystkie szczeble administracji rządowej i organizacje sektora publicznego muszą sprostać wyzwaniom płynącym z nowych potrzeb obywateli i przedsiębiorstw, które podlegają dynamicznym zmianom w miarę jak wchodzimy w nową erę cyfrową. Instytucje publiczne powinny dostarczać nowe usługi i poprawić już istniejące, działając wydajniej niż do tej pory i z większą przejrzystością.
Technologia informacyjna może stanowić istotę dla rozwiązania tych problemów.

Organizacje sektora publicznego muszą służyć społeczeństwu, które jest coraz bardziej mobilne i coraz bardziej zależne od skutecznego wykorzystania technologii. Z tego względu niezbędne jest wykorzystanie nowych innowacyjnych rozwiązań big data, mobilnych kanałów dostępu i mediów społecznościowych.
Nasz zespół wypracował twórcze podejście do wypracowywania rozwiązań, które odzwierciedla głębokie zrozumienie uwarunkowań rządzących sektorem publicznym.

INSPIRUJEMY DO ZMIAN

Dostosowujemy usługi do potrzeb naszych klientów.
Zobacz, jak możemy pomóc Twojej branży.

Strategia IT

Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją.

 

Dobór rozwiązań IT

Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

 

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób jasny i zwięzły.

 

CO ZYSKASZ?

Zobacz, co możesz osiągnąć współpracując z nami

Stworzenie właściwej strategii IT

Posiadamy unikalną zdolność godzenia strategicznej wizji klienta z inicjatywami na poziomie operacyjnym i technologicznym niezbędnymi do urzeczywistnienia wizji, obejmującymi konsolidację infrastruktury IT, racjonalizację aplikacji, a także zarządzania portfolio i projektami IT.

Skuteczne wdrożenia nowych technologii

Świadczymy usługi zapewnienia jakości i zarządzania projektem dla przedsięwzięć z zakresu wdrażania nowych technologii, które pozwolą Twojej organizacji osiągnięcie zamierzonych celów, wymiernych rezultatów i ograniczenie ryzyka inwestycji. Kładziemy szczególny akcent na dywersyfikację dostawców IT i minimalizujemy potencjalne ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy.

Koncentracja na obywatelu

Pomagamy osiągnąć doskonałość operacyjną celem zaspokojenia różnorodnych potrzeb obywateli, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej. Przygotowujemy kompleksowe studia wykonalności dla dużych projektów rządowych i regionalnych podmiotów publicznych wspierając wysiłki organizacji na rzecz poprawy działania i współpracy podmiotów administracji.

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej

Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego celem tworzenia najlepszych praktyk organizacji IT koncentrując się na poprawie istniejących usług i wprowadzaniu nowych, doradzamy w ​​zakresie ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa i pomagamy rozwijać strategię zabezpieczania operacji IT.

Ciągle podejmujemy nowe wyzwania wykraczając poza schematy

Poznaj specyfikę naszej firmy

Zainteresowany? Chcielibyśmy usłyszeć o Twoim projekcie!