Nadzór wdrożenia ERP
Kategoria

Nadzór wdrożenia ERP oraz Ład informatyczny

Zakres usług

W ramach naszych usług w obszarze PMO wdrażamy standardy i metodyki zarządzania projektami w celu ujednolicenia podejścia organizacji do realizacji projektów oraz organizujemy biuro zarządzania projektami wraz z definicją ról i zakresu odpowiedzialności.
Nasi konsultanci uczestniczą w zarządzaniu portfelem, strategicznym zarządzaniu projektami, odpowiadają za monitorowanie poszczególnych projektów oraz całego portfela, a także bieżące raportowanie stanu ich zaawansowania. Nasze zaangażowanie jest dostosowywane do potrzeb klientów i może objąć rolę doradczą, kontrolną lub związaną bezpośrednio z nadzorem i realizacją poszczególnych przedsięwzięć.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Mamy szerokie kompetencje w zakresie wsparcia tworzenia i definicji zasad funkcjonowania biura zarządzania projektami, możemy podjąć się kontroli jego skuteczności i zgodności ze standardami lub przejąć odpowiedzialność i bezpośrednio zarządza projektami naszych klientów.

Audytujemy i przygotowujemy programy naprawcze dla zagrożonych projektów. Oceniamy rzeczywisty postępu projektu i przyczyny problemów celem dostarczenia najwyższemu kierownictwu organizacji informacje niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących kontynuacji lub anulowania przedsięwzięcia.

Wdrażamy standardy i wytyczne w zakresie zarządzania projektami dostosowując ich zakres do faktycznych potrzeb organizacji. W ramach prac definiujemy obowiązujące w firmie polityki nadzoru nad projektami, metody oceny ryzyka, zasady komunikacji oraz szablony dokumentów projektowych.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

zarządzanie ryzykiem biznesowym
Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest integralną składową biznesu. Musi być zarządzane celem uniknięcia potencjalnych strat i uzyskania planowanych korzyści.

Zarządzanie projektami

W miarę jak systemy IT stały się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, projekty związane z ich wdrożeniem są coraz większe, dotykają większego zakresu operacji organizacji i stwarzają nowe zagrożenia, w przypadku gdy pojawiają się problemy.

audyt i nadzór projektu IT
Zapewnianie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

Efektywne zarządzanie swoimi projektami

Zwiększamy efektywność zarządzania naszymi projektami korzystając z nowoczesnej aplikacji KeyPM. Z KeyPM mamy dostęp do stale aktualnych informacji o swoich projektach. Cały zespół projektowy działa w tym samym miejscu na tych samych plikach i ekranach, dzięki czemu każdy ma podgląd do bieżącej sytuacji projektowej. Wszyscy w jednym miejscu mogą monitorować, ustalać priorytety i aktualizować informacje o swoich zadaniach wraz z możliwością wysyłania informacji do współpracowników.

CASE STUDY