architektura IT
Kategoria

Architektura korporacyjna IT

Zakres usług

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa. Architektura IT powinna zostać oparta o otwarte standardy i uwzględniać punkty widzenia wszystkich interesariuszy.
Repozytorium architektury, które może być używane do przechowywania różnych typów obiektów architektonicznych, w tym zasad i standardów architektonicznych, modeli referencyjnych i innych obiektów architektonicznych , a które można pogrupować w grupy usług określa, takich jak:

  • aplikacje dostarczjące funkcjonalność biznesową,
  • technologie obejmujące oprogramowanie systemowe, narzędziowe oraz rozwiązania sieciowe,
  • fizyczna infrastruktura systemu IT,
  • poziom usług, który powinien być dostarczony.

ARCHITEKTURA IT

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

W ramach naszych projektów analizujemy potrzeby w zakresie infrastruktury i przygotowujemy analizy kosztów, realizujemy usługi planowania pojemności i wydajności, a także prowadzimy analizy wpływu dla rozbudowy infrastruktury i migracji do nowych technologii.

Oferujemy wieloletnie doświadczenie branżowe w tworzeniu architektury IT. Definiujemy standardy technologiczne i opracowujemy ustandaryzowane specyfikacje techniczne sprzętu komputerowego.

Realizujemy złożone analizy w obszarze konsolidacji i standaryzacji infrastruktury, analizy dostępności i niezawodności rozwiązań IT oraz optymalizujemy infrastrukturę IT.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.  Powszechne dzisiaj możliwości łączności między ludźmi, urządzeniami i firmami stwarzają zupełnie nowe niebezpieczeństwa.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

CASE STUDY

ARCHITEKTURA IT

DLACZEGO WARTO?

Zamodelowana z naszą pomocą architektura IT zapewni:

  • zwiększone bezpieczeństwo dzięki przejrzystości przepływu danych,
  • efektywną współpracę pomiędzy aplikacjami informatycznymi i komponentami infrastruktury technicznej.

Uporządkowana architektura IT umożliwi zwiększenie efektywności biznesowej. Skontaktuj się z nami a dowiesz się jak zrealizujemy analizę w obszarze standaryzacji aplikacji, danych i infrastruktury informatycznej Twojej organizacji, która pozwoli na opracowanie architektury IT w stanie obecnym i docelowym.