zarządzanie ryzykiem biznesowym
Kategoria

Audyt IT

Zakres usług

Ryzyko jest integralną składową biznesu. Musi być zarządzane celem uniknięcia potencjalnych strat i uzyskania planowanych korzyści. Prawie każda decyzja biznesowa wymaga od menedżerów zrównoważenia ryzyka i potencjalnej nagrody. Efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym jest niezbędne dla sukcesu przedsiębiorstwa.
Z tego względu konieczne są umiejętności definiowania ryzyka, mierzenia jego prawdopodobieństwa i wpływu, określania właściwej strategii zarządzania ryzykiem oraz projektowania niezbędnych do podjęcia działań. W ramach naszych projektów wspomagamy wdrożenia ram ERM, dbamy o zgodność z wymogami regulacyjnymi, opracowujemy polityki prywatności i ochrony danych oraz wdrażamy ład korporacyjny w obszarze zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym projektów

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Realizujemy oceny ryzyka w szerokim kontekście środowiska funkcjonowania organizacji i przygotowujemy plany działania w oparciu o scenariusze, tak aby zapewnić, iż proces zarządzania ryzykiem jest powiązany z rzeczywistymi zagrożeniami.

W dzisiejszym biznesie, ryzyko odgrywa kluczową rolę. Pomagamy wdrożyć efektywne procesy monitorowania i kontroli, które dają wcześniejsze ostrzeżenia oraz pozwalają szybko i skutecznie reagować.

W celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem IT używamy ram COBIT i Risk IT. Oferujemy kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, profilowania ryzyka, tworzenia ram ładu korporacyjnego w obszarze ryzyka i zapewniania zgodności z regulacjami.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

audyt i nadzór projektu IT
Zapewnianie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

CASE STUDY