transformacja cyfrowa IT
Kategoria

Architektura Korporacyjna i cyfrowa transformacja IT

Zakres usług

W obecnych realiach biznesowych firmy muszą budować elastyczne struktury, stawiać czoła powszechnym zakłóceniom i szukać nowych możliwości stymulowania wzrostu.  Cyfrowa transformacja organizacji oznacza fundamentalną zmianę w sposobie działania przedsiębiorstwa.
Pomagamy organizacjom przebudować swój biznes, wprowadzać nowe strategie rynkowe, racjonalizować koszty i zwiększać wydajność. W ramach prac określamy stan docelowy architektury korporacyjnej, architektury przejściowe i szczegółowe plany wdrożenia oraz migracji. Wykorzystując nasze kompetencje w zakresie zarządzania portfelem pomagamy definiować i zarządzać inicjatywami transformującymi, które powinny pozwolić na zmianę organizacji i realizację założonych długoterminowych celów biznesowych.

WDROŻENIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Przygotowanie do transformacji wymaga zazwyczaj radykalnych zmian infrastrukturalnych. Wykorzystujemy nasze umiejętności w obszarze architektury korporacyjnej aby ocenić gotowość przedsiębiorstwa do transformacji i zidentyfikować obszary zmian we wszystkich domenach architektury.

Z naszym doświadczeniem branżowym możemy skutecznie pomóc w rozstrzyganiu kompromisów, które trzeba zawrzeć dla pogodzenia potencjalnie sprzecznych oczekiwań interesariuszy.

Nasze podejście pozwala na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat aktualnych możliwości organizacji oraz określenie planu systematycznego dotarcia do założonego celu.

CYFROWA TRANSFORMACJA IT

Transformacja IT to strategia przygotowania Twojej organizacji na wyzwania cyfrowego świata. Wdrożenie transformacji cyfrowej polega na dostosowaniu infrastruktury, oprogramowania, systemów i zasobów ludzkich do zachodzących zmian przy jedoczesnym zapewnieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wśród kluczowych zalet wprowadzenia inicjatyw związanych z transformacją IT wyróżnić należy:

  • wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw w postaci szybkiego wprowadzania zmian,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania rozwiązań informatycznych,
  • zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa działania organizacji.

Transformacja IT to większa elastyczność i efektywność biznesowa Twojej firmy.
Zapewnimy Ci wdrożenie transformacji cyfrowej – działamy w całej Polsce. Skontaktuj się już dziś Kontakt

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Nadzór wdrożenia ERP
Standarty zarządzania projektami

W ramach naszych usług w obszarze PMO wdrażamy standardy i metodyki zarządzania projektami w celu ujednolicenia podejścia organizacji do realizacji projektów oraz organizujemy biuro zarządzania projektami wraz z definicją ról i zakresu odpowiedzialności.

Modelowanie procesów biznesowych
Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zarządzanie architekturą korporacyjną

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.