#Analiza digital #BigData

BIG DATA W ŚWIECIE DIGITAL

Współczesny świat niesie ze sobą szereg korzyści z zastosowania Big Data, wizualizacji i analizy danych oraz modeli operacyjnych opartych na analityce. Analityka danych staje się dzisiaj motorem napędowym każdej organizacji. Poznaj razem z nami świat Big Data i osiągnij korzyści płynące z jej zastosowania.

BIG DATA

Wspieramy naszych klientów w obszarze rozwiązań zaawansowanej analityki danych. Modele optymalizacyjne, alokacja zasobów, analityczne prognozowanie sprzedaży i zarządzanie magazynami, a przede wszystkim BrandMatics (zarządzanie marką) to tylko niektóre rozwiązania, które mogą pomóc Ci w zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

Optymalizacja procesów biznesowych

Na podstawie przeprowadzenia szczegółowej analizy danych digital zidentyfikujemy obszary wymagające optymalizacji i określimy działania zmierzające do realizacji określonych celów biznesowych. Wskażemy w jakich obszarach powinieneś wdrożyć zmiany i jakie korzyści z nich uzyskasz, co pozytywnie wpłynie na efektywność podejmowanych przez Ciebie działań digital.

Audyt danych digital

Specjalizujemy się w analizie danych digital. Pomożemy Ci wykorzystać potencjał danych digital w kontekście podejmowania decyzji związanych ze strategią i rozwojem Twojej firmy. Audyt narzędzi, procesów organizacyjnych i sprzedażowych, monitoring działań konkurencji w kanałach digital to tylko niektóre działania, które możemy dla Ciebie przeprowadzić.

POZNAJ KLUCZOWE KORZYŚCI

Poprawa efektywności dotychczasowych działań

Optymalizacja kosztów działań digital

Podejmowanie właściwych decyzji związanych ze strategią i rozwojem firmy

Staw czoła nowym wyzwaniom wykorzystując BIG DATA

Pomożemy Ci zebrać i zrozumieć dane kluczowe dla Twojego biznesu, a wdrożone mechanizmy zaawansowanej analizy biznesowej pozwolą na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, przewidywanie kluczowych dla nich parametrów i wyciąganie wniosków na podstawie danych historycznych.

GRUPA USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

E-Commerce i Omni-channel

Pomagamy naszym klientom zwiększać swoje zyski poprzez zbudowanie nowoczesnej strategii biznesowej opartej o e-commerce i omnichannel.

STRATEGIA IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

bpmn modelowanie
Modelowanie danych

Chcąc wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą kompleksowo i w sposób zorganizowany podejść do zarządzania danymi.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.