Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę. Zastosowanie modelu oceny dojrzałości ma na celu zwiększenie efektywności procesów biznesowych na styku z IT celem zapewnienia w organizacji skutecznych praktyk w zakresie zarządzania zmianą, wyboru stosownych kierunków rozwoju i ukonstytuowania metod pomiaru postępów.
Ocenę dojrzałości prowadzimy w ujęciu zdefiniowanych obszarów praktyki architektonicznej obejmujących m.in. proces architektoniczny, powiązanie z biznesem, komunikowanie architektury, bezpieczeństwo IT, ład architektoniczny i strategia zakupów i inwestycji IT.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia architektury korporacyjnej poprzez identyfikację słabych stron i zdefiniowanie ścieżki dojścia do stanu docelowego.

Zapewnienie ram dla zarządzania inicjatywami optymalizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki, które organizacja musi wykorzystać celem udoskonalenia procesów biznesowych.

Ewolucyjne podejście, które pozwala na uzyskanie kontroli i rzetelną koordynację inicjatyw poprawy procesów na styku z IT, poczynając od procesów ad hoc, poprzez procesy niedojrzałe, aż do procesów zdefiniowanych, dojrzałych organizujących pracę w sposób zdyscyplinowany i w pełni przewidywalny.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Zarządzanie architekturą

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

Inżynieria oprogramowania

Pomagamy organizacjom w optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania w celu zwiększenia wydajności prac programistycznych i jakości oprogramowania.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

CASE STUDY