Zdarzenia ostatnich miesięcy rzuciły cień na i tak mało pozytywnie postrzeganą sferę informatyzacji polskiej administracji: afera w CPI, aresztowania, w końcu zamrożenie przez Komisję Europejską finansowania projektu 7 osi priorytetowej POIG związanego z budową e-administracji....

Computerworld, 23.08.2011, Piotr Waszczuk Władze spółki planują zmiany, które pozwolą jeszcze lepiej spozycjonować ofertę firmy na rynku jako lidera wśród spółek doradczych zatrudniających do 50 osób. ...

Krótki termin dostaw, brak pustych przebiegów, niskie koszty transportu, wreszcie wyeliminowanie błędnych zamówień, bezpieczeństwo kierowców, czy troska o środowisko: niewiele jest branż, w których systemy informatyczne tak mocno pomagają powiększyć przewagę konkurencyjną jak sektor TSL....

W przypadku większości przedsiębiorstw kluczowym narzędziem informatycznym jest system klasy ERP. Korzyści płynące z integracji większości procesów w ramach jednej aplikacji są nieocenione: unifikacja i standaryzacja działań, współdzielenie danych w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, zwiększenie wydajności pracy....

Systemy ERP przestaną być traktowane jako odpowiedź na wszystkie problemy organizacji. Ich funkcjonowanie stanie się warunkiem przetrwania. Prawdziwe zróżnicowanie względem konkurencji będzie osiągane w wyniku wdrożenia aplikacji współpracujących z ERP, wspomagających zarządzanie produkcją, pozwalających na optymalizację wykorzystania magazynów, czy też wspierających dystrybucję....