Krótki przewodnik po RODO

Zawartość raportu

1RODO
Kiedy wchodzi w życie? | Kogo dotyczy? | Dane osobowe | Istotne definicje

2Wybrane wymagania zniesione przez RODO
Zgłoszenie zbioru do GIODO | PUODO zamiast GIODO | Brak wytycznych dot. haseł

3Nowo powstałe wymagania
Privacy by design and default | Rejestr czynności | Zgłoszenie naruszeń | Informacja | IODO

4Prawa osób, których dane przetwarzamy
Prawo dostępu do danych | Prawo do bycia zapomnianym | Przeniesienie danych

5Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO
Organ uprawniony do nakładania kar | Wysokość kar

5Jak przygotować się do RODO?
Świadomość | Audyt | Zaplanowanie i wdrożenie zmian | Szkolenie pracowników | Kontrola

Aby otrzymać dostęp do raportu należy wypełnić poniższy formularz.

Aby pobrać raport poniższe pole powinno być zaznaczone
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 433, jako administratora danych osobowych w celu realizacji usługi i na potrzeby komunikacji, zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych.