Wybierz i naciśnij interesującą Cię kwestię, aby dowiedzieć się więcej.

+ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach strony Softtutor Consulting Sp. z o.o.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Softtutor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 433, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000907553, NIP 9512083465

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Adres pocztowy: ul. Puławska 433, 02-801 Warszawa;

Adres e-mail: iodo@softtutor.com.pl

Numer telefoniczny: +48 22 643 89 69.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Softtutor Consulting Spółka Sp. z o.o., ma zastosowanie między innymi do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe) w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach aktualnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Softtutor Consulting Sp. z o.o. na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO przed okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Softtutor Consulting Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Softtutor Consulting Sp. z o.o.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Softtutor Consulting Sp. z o.o. zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Softtutor Consulting Sp. z o.o., w określonych poniżej celach:

 • realizacja umowy lub zamówienia
 • rekrutacja pracowników
 • kontakty biznesowe
 • newsletter
 • odpowiedź na zapytanie
 • kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
 • potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

 

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

UPRAWNIENIA

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH”.

+ POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Softtutor Consulting Sp. z o.o. stosuje cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Informacje dotyczące cookies wskazane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego serwisu internetowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com);
 4. W ramach serwisu internetowego Softtutor Consulting Sp. z o.o. mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem ttps://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Softtutor Consulting Sp. z o.o. z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Softtutor Consulting Sp. z o.o., a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?