R-m
Kategoria

Audyt IT

Zakres usług

Ryzyko jest integralną składową biznesu. Musi być zarządzane celem uniknięcia potencjalnych strat i uzyskania planowanych korzyści. Prawie każda decyzja biznesowa wymaga od menedżerów zrównoważenia ryzyka i potencjalnej nagrody. Efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym jest niezbędne dla sukcesu przedsiębiorstwa.
Z tego względu konieczne są umiejętności definiowania ryzyka, mierzenia jego prawdopodobieństwa i wpływu, określania właściwej strategii zarządzania ryzykiem oraz projektowania niezbędnych do podjęcia działań. W ramach naszych projektów wspomagamy wdrożenia ram ERM, dbamy o zgodność z wymogami regulacyjnymi, opracowujemy polityki prywatności i ochrony danych oraz wdrażamy ład korporacyjny w obszarze zarządzania ryzykiem.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Realizujemy oceny ryzyka w szerokim kontekście środowiska funkcjonowania organizacji i przygotowujemy plany działania w oparciu o scenariusze, tak aby zapewnić, iż proces zarządzania ryzykiem jest powiązany z rzeczywistymi zagrożeniami.

W dzisiejszym biznesie, ryzyko odgrywa kluczową rolę. Pomagamy wdrożyć efektywne procesy monitorowania i kontroli, które dają wcześniejsze ostrzeżenia oraz pozwalają szybko i skutecznie reagować.

W celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem IT używamy ram COBIT i Risk IT. Oferujemy kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, profilowania ryzyka, tworzenia ram ładu korporacyjnego w obszarze ryzyka i zapewniania zgodności z regulacjami.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Quality Assurance
Zapewnianie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

IT security
Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

CASE STUDY