W przypadku większości przedsiębiorstw kluczowym narzędziem informatycznym jest system klasy ERP. Za kompleksowością systemów ERP kryje się jednak pewne zagrożenie… Nowy artykuł Softtutor w Gazecie Finansowej z dn. 22.04.2011 pn. W poszukiwaniu granic zdrowego rozsądku....

Prezes Softtutor Consulting wśród czołowych postaci polskiej branży ITC w publikacji Ludzie, biznes, pasja. Liderzy polskiej teleinformatyki wydawnictwa Computerworld. W albumie znalazły się obszerne wywiady i zdjęcia portretowe wykonane przez Andrzeja Georgiewa....

Umiejętność wyboru, zakupu oraz wdrożenia systemów informatycznych przez organizację jest jedną z kluczowych kompetencji, która decyduje o możliwości uzyskania i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej...

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje standard CobiT będący własnością stowarzyszenia ISACA jako dobrą praktykę w zakresie zarządzania informatyką, zapewniającą efektywne wsparcie misji i celów organizacji z pomocą narzędzi informatycznych....

Wysokie miejsca Softtutor w tegorocznym raporcie Computerworld TOP200 firmy informatyczne w Polsce - miejsce 270 firmy informatyczne świadczące usługi - miejsce 168 firmy świadczące usługi doradcze - miejsce 21 W każdej z wymienionych kategorii zanotowaliśmy lepszą pozycję niż w roku ubiegłym. W stosunku do 2007 roku zanotowaliśmy wzrost przychodów...