Softtutor Consulting w rankingu TOP 200

Softtutor Consulting zajął wysokie 18. miejsce wśród największych dostawców usług doradczych w 2013 roku oraz wysokie 30. miejsce na liście firm informatycznych o największym wzroście przychodów z IT w 2013 roku w rankingu Computerworld TOP 200.

Pełna lista zestawień w których się znaleźliśmy:

  • Najwięksi dostawcy usług doradczych w 2013 roku – miejsce 18
  • Najwięksi dostawcy usług IT w 2013 rok – miejsce 158
  • Największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2013 roku – miejsce 268
  • Firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT w 2013 roku – miejsce 30, wzrost przychodów rok do roku o 59%

Zestawienia branżowe:

  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego w 2013 roku – miejsce 49
  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego i budowlanego w 2013 roku – miejsce 99
  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego w 2013 roku – miejsce 36
  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej w 2013 roku – miejsce 77
  • Najwięksi dostawcy usług IT w 2013 rok – miejsce 158

Biorąc pod uwagę firmy, które zajmują się wyłącznie doradztwem zajęliśmy rewelacyjne 3 miejsce.