Softtutor Consulting na VIII Forum Energetycznym

W dniu 16.12 w ramach sesji Produkcja/dystrybucja energii elektrycznej poprowadzimy prelekcję pt. Zło konieczne czy źródło przewagi konkurencyjnej – jak zorganizować IT w dużych koncernach energetycznych przygotowaną w kontekście szerokich doświadczeń Softtutor z realizacji projektów doradczych dla podmiotów sektora energetycznego.
Softtutor jest partnerem VIII Forum Energetycznego.
W konferencji weźmie udział ponad 500 gości – polityków, przedstawicieli koncernów energetycznych i środowisk eksperckich z Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy i Azji. Udział w debatach zapowiedzieli m.in. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Jarosław Neverovic Minister ds. Energii Litwy, Maciej Grabowski Minister Środowiska oraz Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.