Ryzyko wypowiedzenia licencji

Zakup licencji i skrupulatne opłacanie kosztów utrzymania systemu – w świetle obowiązującego dziś prawa, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – nie gwarantują spokojnych lat korzystania z zakupionego i wdrożonego rozwiązania. Po 5 latach umowa licencyjna może być wypowiedziana…

Wdrożenie złożonego oprogramowania biznesowego – w szczególności systemu klasy ERP – to potężny wysiłek dla całej organizacji, nie tylko finansowy. Zwykle jest to proces powtarzany rzadko. Średni czas życia systemu ERP w organizacji to około 10 lat. Wyobraźcie więc sobie, że jakiś czas temu skończyliście wdrożenie: po czasie – bo, jak wskazują statystyki, rzadko kiedy projekt udaje się skończyć w terminie, i okupione ogromnym wysiłkiem całej organizacji.

Zakończyliśmy więc wdrożenie systemu ERP i przechodzimy w fazę umiarkowanie spokojnej eksploatacji. Zakładacie 7 lat względnego spokoju. Zespół głęboko oddycha, pojawia się satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i pierwsze zauważalne profity związane z wykorzystaniem nowego systemu. Ponosicie stabilne opłaty za serwis eksploatacyjny, wykonawca w miarę trzyma warunki SLA (Service Level Agreement), myślicie o rozwoju biznesu i poszerzaniu systemu o nowe obszary.

Mniej więcej 2 lata po zakończeniu wdrożenia wykonawca na spotkaniu przedstawia nową propozycję współpracy. Okazuje się, że przedsięwzięcie z punktu widzenia wykonawcy nie jest rentowne i możliwe do kontynuacji w przyjętej wcześniej formule finansowej. Proponuje dwukrotne zwiększenie wynagrodzenia za utrzymanie, wbrew przyjętym wcześniej i zaakceptowanym zapisom kontraktowym.

Gdy nie godzicie się na zmianę warunków umowy dostajecie wypowiedzenie umów licencyjnych… Zły sen? Nie, to przypadek jednego z przedsiębiorstw działających w Polsce.

Softtutor Consulting zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie wyboru rozwiązań IT, w tym przygotowania i negocjowania umów IT. Więcej, w tym wskazówki jak ograniczyć ryzyko wypowiedzenia licencji, znajdziecie w pełnym artykule w najnowszym ITwiz.

Przeczytaj artykuł