Architecture Capability Maturity Assessment
Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę. Zastosowanie modelu oceny dojrzałości ma na celu zwiększenie efektywności procesów biznesowych na styku z IT celem zapewnienia w organizacji skutecznych praktyk w zakresie zarządzania zmianą, wyboru stosownych kierunków rozwoju i ukonstytuowania metod pomiaru postępów.
Ocenę dojrzałości prowadzimy w ujęciu zdefiniowanych obszarów praktyki architektonicznej obejmujących m.in. proces architektoniczny, powiązanie z biznesem, komunikowanie architektury, bezpieczeństwo IT, ład architektoniczny i strategia zakupów i inwestycji IT.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia architektury korporacyjnej poprzez identyfikację słabych stron i zdefiniowanie ścieżki dojścia do stanu docelowego.

Zapewnienie ram dla zarządzania inicjatywami optymalizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki, które organizacja musi wykorzystać celem udoskonalenia procesów biznesowych.

Ewolucyjne podejście, które pozwala na uzyskanie kontroli i rzetelną koordynację inicjatyw poprawy procesów na styku z IT, poczynając od procesów ad hoc, poprzez procesy niedojrzałe, aż do procesów zdefiniowanych, dojrzałych organizujących pracę w sposób zdyscyplinowany i w pełni przewidywalny.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

laptop, cup and diary on table in office
Zarządzanie architekturą

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.

Software Process and Standards
Inżynieria oprogramowania

Pomagamy organizacjom w optymalizacji procesu rozwoju oprogramowania w celu zwiększenia wydajności prac programistycznych i jakości oprogramowania.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

CASE STUDY