Modelowanie procesów biznesowych

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Kategoria

Architektura korporacyjna

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH – ZAKRES USŁUG

Modelowanie procesów biznesowych stanowi kluczowy etap projektów związanych z reorganizacją lub wdrożeniem nawet małych zmian w funkcjonowaniu firmy pozwalających na osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Usługa optymalizacji procesów biznesowych obejmuje:

  • odzwierciedlenie stanu aktualnego przepływu pracy oraz jego analizę celem wyeliminowania nieefektywności w procesie powstających na skutek zaszłości czy złych praktyk,
  • przygotowanie docelowego modelu procesów wraz z propozycją optymalizacji poszczególnych działań w procesie.

O sprawności procesów biznesowych w znacznym stopniu decyduje system informatyczny wspomagający zarządzanie. W związku z tym polityka zmian procesów biznesowych powinna być ściśle powiązana ze strategią rozwoju IT, w szczególności zaś architektury aplikacji.

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH – KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Kompleksowa wiedza o aktualnym stanie funkcjonowania organizacji wyrażona w postaci modelu procesów biznesowych zawierających informacje o nieefektywności i funkcjonujących wąskich gardłach.

Spojrzenie na firmę z perspektywy procesów biznesowych pozwalające na określenie ich właścicieli wraz z jasnym zdefiniowaniem zakresu odpowiedzialność za ich realizację.

Poprawa efektywności wynikająca z propozycji optymalizacji w zakresie skrócenia czasu realizacji, oszczędności kosztów, uporządkowania działań, standaryzacji oraz eliminacji zbędnych czynności.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

Transformacja organizacji

W obecnych realiach biznesowych firmy muszą budować elastyczne struktury, stawiać czoła powszechnym zakłóceniom i szukać nowych możliwości stymulowania wzrostu.

Zarządzanie architekturą korporacyjną

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH – CASE STUDY