Audyt systemu informatycznego

AUDYT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Kategoria

Audyt IT

AUDYT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO – ZAKRES USŁUG

Kluczowym założeniem usługi audytu systemu informatycznego jest pełne dostosowanie jego zakresu do potrzeb konkretnej firmy, a także odpowiednie, przydatne i czytelne dla klienta przedstawienie jego wyników. Audyt systemu informatycznego jest usługą skierowaną na poświadczenie zgodności, a w przypadku jej braku, identyfikację obszarów wymagających działań naprawczych i zdefiniowanie związanych z nimi rekomendacji. Bazując na wysokich kompetencjach zespołu i jego bogatym doświadczeniu wykonujemy badania mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w organizacji, badania kontroli wewnętrznej, audyty obiektów, audyty stanu wdrożenia systemów informatycznych, analizy procesu tworzenia aplikacji. Wśród naszych usług należy również wymienić kompleksowe audyty skoncentrowane na specjalistycznych obszarach IT.

AUDYT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO – KORZYŚCI PŁYNĄCE Z AUDYTU

Rozważając wybór usługodawcy w zakresie audytu systemu informatycznego, warto mieć przede wszystkim na względzie możliwe do osiągnięcia korzyści. Przedstawiamy najważniejsze z nich:

Korzystając z naszych usług macie Państwo pewność zachowania najwyższych standardów w zakresie tworzenia raportów z audytów systemu informatycznego. Uwzględniają one standardy i wytyczne w zakresie audytu i zapewniania jakości systemów informatycznych publikowane przez ISACA.

Dbamy o zapewnienie pełnych i wiarygodnych dowodów na poparcie wniosków audytowych. Mamy świadomość, że wyniki kontroli mają zazwyczaj bardzo duży wpływ na decyzje związane z zarządzaniem firmą, dlatego dostarczenie dowodów jest priorytetem dla naszego zespołu specjalistów.

Realizujemy audyty obejmujące wybrane, konkretne aspekty systemu, np. integralność danych, przechowywanie i odzyskiwanie danych lub badanie jego wartości operacyjnej. Zakres audytu może obejmować ocenę procesu utrzymania, kontroli zmian lub odzyskiwania danych po awarii.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

Zapewnienie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

AUDYT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO – CASE STUDY