Perspektywy rozwoju rynku ITC do 2025

Komentarz ekspercki Softtutor Consulting w najnowszym Raporcie Ministerstwa Gospodarki pn. Perspektywy rozwoju polskiej branży ITC do roku 2025.

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na przewidywane tempo rozwoju sektora IT jest dystans, jaki dzieli Polskę do dojrzałych rynków zachodnich. Dla zobrazowania skali dystansu do nadrobienia najlepiej popatrzeć na polski rynek systemów ERP. Są to rozwiązania wdrażane od lat i wydawałoby się powszechne, ale tylko pozornie, bo rynek ten stanowi tylko 2% europejskiego rynku systemów tej klasy i w dalszym ciągu jest w fazie dynamicznego rozwoju.

Przeczytaj artykuł