Nasz artykuł w Raporcie Computerworld

Projekt rozpoczynamy z przeświadczeniem nieuchronnej konfrontacji z dostawcą, a rękojmią naszego bezpieczeństwa ma być świetnie skonstruowana umowa. Na tle ograniczonego zaufania studiujemy metodyki w zakresie analizy systemowej i doskonalimy kompetencje w zakresie zarządzania projektem…
Nasz wysiłek skoncentrowany jest na kontrolowanie zewnętrznego świata dostawców, podczas gdy najczęściej zapominanym, a równocześnie krytycznym dla powodzenia projektu czynnikiem ryzyka wdrożenia systemu ERP jest umiejętność zarządzania zmianą w ramach własnej organizacji.