co daje przeniesienie IT

Co daje przeniesienie IT do Centrum Usług Wspólnych?

Nowy artykuł Michała Wiatra w najbliższym wydaniu ITWIZ, a w nim m.in. o polskich doświadczeniach związanych z budową Centrum sług Wspólnych IT, o mierzeniu efektywności CUW IT i obsłudze przez CUW IT klientów z poza grup kapitałowych.

Wydzielenie obsługi IT do Centrum Usług Wspólnych (CUW) może być źródłem realnych korzyści dla korporacji lub grup kapitałowych. Dlaczego więc w polskich firmach oczekiwania tak bardzo różnią się od efektów?

Na polskim rynku od kilku lat obserwujemy upowszechnienie projektów budowy centrów usług wspólnych w zakresie obsługi IT. Podstawowymi argumentami przemawiającymi za centralizacją usług IT są korzyści płynące z ekonomii skali, specjalizacja zasobów i standaryzacja procesów. Nie oznacza to jednak, że każdy projekt budowy CUW – co do zasady – przekłada się na większą efektywność realizacji funkcji IT. Co więcej, wiele jest przypadków, gdy oczekiwania pokładane w centralizacji usług IT dalekie są od zaspokojenia…

Zachęcamy do zakupienia wrześniowego wydania ITWiz.

Przeczytaj artykuł