MACHU PICCHU

Machu Picchu (ok.4.200) szczyt położony bezpośrednio nad legendarnym miastem Inków.

Tags: